Tammijärven lieteaseman rakentaminen on Luhangan kunnanhallituksen asialistalla ensi maanantaina. Poliitikot ovat saaneet käyttöönsä nyt tarkempia arvioita siitä, minkä verran lieteaseman rakentaminen maksaa.
Lieteaseman rakentamista on palloteltu Luhangassa koko alkuvuoden ajan. Tammijärven jätevedet johdetaan nyt Joutsaan, kuten jatkossa myös Luhangan kirkonkylän. Näin ollen Tammijärven koulun naapurissa sijaitseva jäteveden puhdistamo on suljettu ja kirkonkylän puhdistamo suljetaan myöhemmin.
Luhangan kirkolla käsitelty pullo- ja saostuskaivojen liete pitää ajaa jatkossa Joutsaan. Osa kunnanhallituksen poliitikoista on halunnut, että lietteelle pitäisi rakentaa nyt vastaanottoasema Tammijärvelle. Asema voisi hyödyntää puhdistamokäytöstä vapautuneita rakenteita.
Lähialueen asukkaat vastustavat lieteaseman rakentamista jyrkästi. Esimerkiksi traktorin säiliökuorman tyhjentämisestä aiheutuu huomattavia hajuhaittoja.
Lieteaseman rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu aiemmin vähintään 25.000–50.000 euroa. Todennäköisesti euroja tarvitaan arvioitua enemmän.

LUE LISÄÄ VIIKON 31 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100