Valtatieremontti etenee uusiin kohteisiin. Tällä viikolla työn alle tulee Huttulan risteys, joka kaivetaan auki kevyen liikenteen alikulun tekemistä varten.
Työmaapäällikkö Rauno Laakkonen Destia Oy:sta kertoo alikulkutyömaan valmistuvan parissa viikossa käynnistymisestään. Hän myös antaa selityksen aikataulujen myöhästymiselle.
– Huttulan kevyen liikenteen alikulkukohde on kuukauden verran myöhässä. Syynä on risteyksen Rieskalan puolella sijainneen sähköjohdon siirto, joka kesti ennakoitua kauemmin, kertoo Laakkonen.
Risteykseen kaivetaan alikulkukäytäväksi iso ja leveä teräsputki. Huttulan kohdalla ei betonivaluja tehdä, minkä vuoksi valmista tulee nopeasti. Angesselän ja Oravakiven alikulut tehdään taas autoliikenteelle ja siten betonivaluilla järeämmiksi.
Angesselän ja Oravakiven alikulut ovat tällä hetkellä laudoitusvaiheessa. Tämän hetken arvio niiden valmistumisesta ajoittuu syyskuun lopulle.

Oravakiven rinnakkaistie on valmistunut. Tien urakoinut Destia Oy luovutti kohteen tilaajalle eli Joutsan kunnalle maanantaina. Kunta ei kuitenkaan ota vielä tietä käyttöön. Tien Oravakiven puoleisessa päässä jyrrää vielä reilut pari kuukautta Destian työmaaliikenne, eikä ”siviililiikennettä” haluta alueelle jaloissa pyörimään.

LUE LISÄÄ VIIKON 31 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100