Sonera on velvollinen toimittamaan jokaiseen kotiin ja yritykseen Joutsan seudulla laajakaistayhteyden, joka yltää yhden megatavun sekuntinopeuteen tiedonsiirrossa.

Velvollisuus perustuu heinäkuun alussa voimaan tulleeseen uuteen lakiin. Internetyhteys luetaan nyt niin sanotuksi yleispalveluksi, ja sellainen tulee olla jokaisen kansalaisen saatavilla.

– Operaattori voi toteuttaa yhteyden millä tekniikalla hyvänsä, eli kiinteänä tai langattomana. Lakia on tältä osin jo tulkittu väärin, eli operaattorilta ei voi vaatia kiinteää yhteyttä, selvittää viestintäviraston lakimies Saara Punkka.

– Jos yhteys toteutetaan langattomana, pitää sen toimia yhtä hyvin kuin kiinteän yhteyden, hän jatkaa.

Yhteysnopeuden toteutumista valvotaan tarvittaessa mittauksilla. Tätä varten on säädetty raja-arvot 24 tunnin ja neljän tunnin mittausjaksoille.

LUE LISÄÄ VIIKON 30 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100