Toimitusjohtaja Mikko Hentinen pyytää kaksisivuisessa kirjelmässään Joutsan kunnanhallitusta selvittämään teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Reposen toiminnan. Hentinen hermostui Reposen huomauttaessa Koy Joutsanrannan turvallisuusasioista. Työmaan vastapäätä olevaa niin sanotun Pentinpuiston aluetta käytettiin rakennustarvikkeiden varastointiin Insinöörityö Hentisen toimesta.

Reponen vaati, että varastoalue tulee aidata mahdollisimman pikaisesti. Hentisen mukaan kunnan kanssa oli sovittu, että puistoaluetta voi käyttää parkkipaikkana ja rakennustarvikkeiden varastointiin.

Tiukkasanaisessa kirjelmässään Hentinen ihmettelee, missä ominaisuudessa Reponen toimi esittämässään vaatimuksessa. Hän pitää Reposta jäävinä käsittelemään yrityksensä asioita.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Reponen huomauttaa jääviysasiasta, ettei puuttunut urakointiin, vaan urakan ulkopuoliseen turvallisuusseikkaan. Asia ei koske rakennushanketta, vaan varastoalueen turvallisuutta.

LUE LISÄÄ VIIKON 29 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100