Joutsan keskustan kaavoituksen alustava idealuonnos esiteltiin joutopäivälauantaina kansalaisille virastotalossa pidetyssä tilaisuudessa. Kaavoituksen tarkoituksena on saattaa asemakaava ajan tasalle Jousitien, Yhdystien, Rantatien ja Keskustien rajaamalla alueella.

Paljon puhetta herättänyt Länsitien läpiajo aiotaan uusissakin suunnitelmissa säilyttää, eikä alueelle siis ole tulossa pelkkää kävelyaluetta.
Torialueen lisäksi tärkeimpiä asemakaavoituksessa päätettäviä toimia ovat mahdollisen virkistysalueen ja kävelytien rakentaminen Perttulanojan varteen Yhdystien ja Rantatien väliselle alueelle.

Kunnan maanmittausinsinööri Jari Lämsä korostaa, että nyt esitellyt suunnitelmat ovat alustavia ja kuntalaisilta toivotaankin tässä vaiheessa ideoita kaavoitukseen. Virallinen kaavaluonnos tulee nähtäville syksyllä ja siihen voi ottaa normaalisti kantaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 28 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100