Luhangassa myös kunnanvaltuusto puoltaa Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian yhdistymistä. Asiasta on kysytty Suur-Savon Sähkön omistajakuntien mielipidettä. Koko fuusion kohtalo on ollut vaakalaudalla, kun Mikkeli on ollut vetäytymässä neuvotteluista. Tämän viikon maanantaina Mikkelin kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että neuvotteluja voidaan jatkaa.
Luhangassa asiasta haluttiin tehdä kannanotto valtuustotasolla, vaikka hallituksen mielipidekin olisi riittänyt. Luhangan kunta omistaa 250 kappaletta Suur-Savon Sähkön osakkeita ja niiden arvo on noin miljoona euroa. Fuusion toteutuessa suunnitellusti kuntiin tuloutettaisiin osa niiden omistusten arvoista ja Luhanka saisi tällöin 210.000 euroa.

LUE LISÄÄ VIIKON 25 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100