Kahden energiayhtiön, Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian yhdistyminen ei näillä näkymin toteudu. Taustalla on ESE:n omistajan, eli Mikkelin kaupungin vastustus.
Yhdistymistä on valmisteltu jo hyvän aikaa. Tarkoitus oli, että omistajakunnat ja -kaupungit olisivat tehneet asiassa valtuustotason päätökset vielä tämän kesän aikana.
Uudesta yhtiöstä on käytetty työnimeä Maakunnan Energia. Mikkeli olisi omistanut siitä 45 prosenttia ja muut kunnat yhtä suuren osan. Uusi yhtiö olisi velkaantunut, mutta samalla omistajakunnille olisi vapautunut huomattava määrä pääomia.
Yhdistymistä on valmistellut hallitustyöryhmä, jossa on ollut edustus kaikilta keskeisiltä toimijoilta. Vielä maaliskuussa työryhmä esitti uuden energiayhtiön perustamista. Maanantaina työryhmän piti saada valmiiksi uusin ja viimeisin esitys yhtiöiden yhdistämisestä, mutta yhteistä säveltä ei löytynytkään.

LUE LISÄÄ VIIKON 22 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100