Viranomaiset eivät ole hyväksyneet Vapon perusteluja Rääsysuolle suunnitellulle uudelle turvetuotantoalueelle. Kyseessä on uusi turvetuotantoalue Havumäessä, jolla ei ole aikaisempia lupia. Kartassa se tunnetaan myös Juurikkasuona.
Vapo halusi johtaa tuotantoalueen kuivatusvedet Kylmäpurua myöten Puulan Lihvanselän Lämpsänlahteen. Poikkeuksellisesti lupia käsittelevät viranomaiset hylkäsivät aikeen, sillä turvevesien katsottiin aiheuttavan merkittävää vesistön pilaantumista ja virkistyskäyttöhaittaa.
Yleensä ympäristöluvat turvesoille ovat olleet Vapolle läpihuutojuttu. Kuviona on poikkeuksetta ollut, että jokainen ranta-asukas ja melkein jokainen valtion virasto vastustavat lupien myöntämistä tai haluavat ainakin tiukkoja lupaehtoja turvetuotannolle. Nyt mielipiteitä vesistön pilaantumisesta on kerrankin kuultu ja otettu huomioon, toisin kuin useimmissa tapauksissa.
Lihvanselkä on luokiteltu tilaltaan erinomaisen ja hyvän rajamailla olevaksi. Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 asti edellyttää, ettei tällaisessa kunnossa olevia vesistöjä saa heikentää. Aluehallintovirasto ratkaisussa kerrotaan, että turvetuotannon vedet lisäisivät vesistön rehevyyttä, humuspitoisuutta ja pohjan liettymistä.
Lupaa ei hellinnyt, vaikka Vapo aikoi käsitellä vedet ympärivuotisessa käytössä olevalla pintavalutuskentällä, joka oli vielä suhteellisen suuri pinta-alaltaan. Monilla turvesoilla pintavalutuskenttä on nimittäin toiminnassa vain sulan maan aikaan, eikä kaikilla soilla ole sitäkään, vaan pelkkä laskeutusallas
Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Hakijan mukaan vesien johtaminen Kälkäjoen suuntaan ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

LUE LISÄÄ VIIKON 21 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100