Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Leivonmäen kunta salasi tietoja Rutalahden yleiskaavaa ja Rutajärven rantayleiskaavan muutoksia laadittaessa. Kaavojen lainvoimaisuuteen KHO:n päätöksellä ei ole merkitystä.

Tapauksessa on kyse riihimäkeläisten, Rutalahdessa maata omistavien Reijo ja Marjatta Wihisen valituksesta. Wihiset ovat vaatineet Rutalahden kaavan kumoamista ja salattujen asiakirjojen julkistamista.

Leivonmäen valtuusto päätti kaavoista syyskuussa 2007, mistä Wihiset valittivat hallinto-oikeuteen. Sittemmin asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiassa päätöksen maaliskuun lopulla. KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä salassapitolinjausten osalta.

KHO:n päätöksen myötä kaavaa ei kumota, mutta salatut asiakirjat tulee julkistaa Wihisille. Oikeuden mukaan kyseiset asiakirjat eivät sisällä sen luontoista tietoa, että ne olisivat salassa pidettäviä.

Asiakirjoissa on kerrottu muun muassa Rutalahdessa esiintyvistä uhanalaisista, silmällä pidettävistä ja harvinaisista lajeista sekä suojelualueiden rajauksista.

Silloisille virkamiehille, johtaville luottamushenkilöille saati nykyiselle Joutsan kunnalle tapauksesta ei tule sanktioita.

LUE LISÄÄ VIIKON 20 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100