Joutsan varalaskupaikan eteläpään liittymän sulkeminen ei aiheuta ainakaan merkittävää liikenteen lisääntymistä Jousitielle ja Koulunmäen suunnalle, vaikka näin on monessa yhteydessä pelätty. Tämä selittyy pitkälti sillä, että samalla Koiravuoren läpiajaminen estyy.

Läpiajon osuus saattaa olla jopa kolmannes kaikesta varalaskupaikan risteyksen liikenteestä. Myös suunnitellun Haihatuksentien liikennemäärät jäisivät todennäköisesti hyvin alhaisiksi.

Nämä tulkinnat voi tehdä Joutsan Seudun viime ja tällä viikolla suorittaman liikennelaskennan perusteella.

Merkittävin ero on kyseisten risteyksien kokonaisliikennemäärissä. Varalaskupaikan päässä risteyksen läpi ajoi keskimäärin vain 38 ajoneuvoa tunnissa. Toisessa päässä vastaava lukema oli 140, eli liki nelinkertainen.

Myös raskasta liikennettä on Koulunmäen (23,5 ajoneuvoa per tunti) suunnassa selvästi enemmän kuin varalaskupaikan risteyksessä (9 per tunti).

LUE LISÄÄ VIIKON 20 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100