Pitkään sitä on odotettu, mutta nyt se on vihdoin ja viimein todellisuutta. Havumäessä sijaitsevan ja pahoin umpeenkasvaneen Ylä-Kälkäjärven kunnostaminen takaisin normaaliksi siintää jo horisontissa. Kuten tämänkin lehden sivuilla on muutamaan kertaan mainittu, kunnostamistapa ei jätä ketään kylmäksi. Järvi lasketaan nimittäin tilapäisesti tyhjäksi vedestä.
Tällä hetkellä järveä ollaan tyhjentämässä, ja tavoitteena on saada järvi tyhjäksi alkukesällä. Joten silmiään ei tarvitse epäillä, jos kesäkuussa näkee Ylä-Kälkäjärven ensimmäistä kertaa sitten viime kesän. Siinä vaiheessa suuriman osa 35 hehtaarin järvestä pitäisi olla kuivillaan.
Järven rannalla asuva Aki Porkka on tarkkaillut tyhjennysrakenteisiin kuuluvaa mittaria. Viime viikolla järvi laski kuusi senttiä vuorokaudessa. Lasku on sen verran voimakasta, että yläjuoksun kivissä on sentin parin märkä raita, joka ei ehdi kuivua karkaavan järven perässä.
–Vielä 32 senttiä, niin tyhjennyskanavan viereisen kosken pitäisi olla kuiva. Jossain vaiheessa virtausta on jo hillittävä, ettei sakka lähde liikkeelle, kertoo Porkka.
Kyseessä on melko uusi kunnostusmenetelmä reheville, matalille ja umpeenkasvaville järville. Havumäen kylässä sijaitseva Ylä-Kälkäjärvi on rehevöitynyt ja madaltunut vuosikymmenien aikana niin, että järven virkistyskäytön mahdollisuudet ovat olemattomat. Järveen on valunut ravinteikasta vettä ja sen mukana kiintoainetta ojituksista, turvesoilta ja kalankasvatuslaitokselta enemmän kuin vesistö sietää.
Työt aloitettiin järven tyhjennysrakenteiden teolla syksyllä 2007. Tämän jälkeen vuorossa oli kuivatuskanavien kaivaminen järven alueelle jään päältä talvityönä.
Paikallisen Ahti Laitisen rooli oli tässä keskeinen. Hän lainasi kalustoa jäätien tekemiseen ja kunnossapitoon. Myös ruoppauksesta tulleet liejumassat läjitettiin hänen mailleen. Aiempien leutojen talvien vuoksi kaikki kanavat saatiin valmiiksi vasta tänä vuonna.

LUE LISÄÄ VIIKON 19 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100