Joutsan alueella tehtävä Nelostien perusparannus on suurelta osin valmiina loppuvuodesta 2010. Näillä näkymin merkittävin vuodelle 2011 jäävä urakka on Karimäen risteyksen alikulun rakentaminen. Jutttuun on kerätty Nelostien remontissa tehtävät toimet Joutsan alueella sekä niiden aikataulu. Lehden paperiversiossa mukana on myös aukeaman karttaesitys aiheesta.

Oravakivi:
– Eritasoristeyksen risteyssillan rakentaminen alkoi toukokuun alussa. Samalla liikenne ohjattiin lyhyelle kiertotielle. Oravakiven risteykseen tulee keskikaide, joten risteyksessä käännytään vain oikealle. Pohjoisesta ABC-asemalle kääntyvät ajavat alikulun kautta.
– Oravakiven rinnakkaistien rakentaminen on käynnissä. Sekä rinnakkaistie että risteys valmistuvat urakoitsija Destian mukaan elokuun loppuun mennessä 2010.

Karimäki:
– Karimäkeen rakennetaan autoliikenteen alikulku Jousitieltä Pekkasentielle todennäköisesti vuoden 2011 aikana.

Huttulan risteys:
– Toukokuussa avataan liikenteelle nykyisen liittymän pohjoispuolelle uusi noin 800 metrin mittainen pätkä Rieskalantietä. Nykyinen Rieskalantien liittymä Nelostielle pannaan poikki. Uuden tien kautta kuljetaan myös jätevedenpuhdistamolle.
– Toukokuussa aletaan rakentaa Huttulan risteykseen kevyen liikenteen alikulkua Nelostien ali Yhdystieltä Rieskalantien alueelle. Alikulku ei tule autoliikenteen käyttöön.
– Pentinpuistoon on rakenteilla noin 400 metrin mittainen meluvalli. Pentinpuiston mainostaulut joudutaan mahdollisesti siirtämään.

Pertunmaantien risteys pysyy ennallaan.

Joutsan pohjoinen risteys:
– Joutsan pohjoinen risteys suljetaan toukokuussa.
– Kunta rakentaa ehkä teollisuusalueelta korvaavan Haihatuksentien Jousitieltä Pertunmaantielle.

Joutsan pohjoisen risteyksen ja Tammihaaran välille ei ole tulossa mitään isompia tietöitä. Varalaskupaikan ajoratamaalauksia mahdollisesti korjataan.

Angesselän ohituskaistat:
– Angesselkään rakennetaan keskikaiteellinen molempiin suuntiin kaksikaistainen ohituskaistaosuus, joka aukeaa liikenteelle todennäköisesti lokakuussa 2010, kuitenkin viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä.
– Nelostien länsipuolelle rakennetaan 4,1 kilometriä rinnakkaistietä Korpilahdentieltä Säkäläntien risteykseen sekä pienempiä rinnakkaisteitä.
– Ohituskaistaosuuden kohdalle rakennetaan myös eritasoristeys alikulkuineen nykyisen Lamminmäen liittymän eteläpuolelle.
– Nelostien pientareita levitetään Angesselän ja Savenahon alueella.

Leivonmäen vanhan kunnanrajan ja Leivonmäen kirkonkylän pohjoisen risteyksen välillä ei tehdä isompia töitä.

Leivonmäen pohjoinen risteys
– Leivonmäen pohjoiseen risteykseen rakennetaan kevyen liikenteen alikulku loppukesästä 2010.

Rutarannan ja Riihijärven ohituskaistaosuudet valmistuvat liikenteelle vuoden 2010 loppuun mennessä.
– Rutarannan ohituskaistaosuus Rutalahden liittymän pohjoispuolelle rakennetaan keskikaiteellisena molempiin suuntiin kaksikaistaisena.
– Riihijärven ohituskaistaosuus Joutsan ja Toivakan rajan eteläpuolella rakennetaan pohjoiseen päin kaksikaistaisena ja etelään päin yksikaistaisena.
Kokonaisuudessaan tieurakka valmistuu viimeistään 1.11.2011.

LUE LISÄÄ VIIKON 19 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100