Paikallislehti Joutsan Seudun lukijatutkimuksessa ilmeni, että likimain kaikki Joutsan ja Luhangan asukkaat lukevat omaa paikallislehteään. Tietoykkönen Oy:n huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan 95 % alueen asukkaista lukee Joutsan Seutua viikoittain. Alueella seuraavaksi eniten luettujen sanomalehtien vastaavat viikkopeittoprosentit olivat 70 % ja 51 %.
Samalla tavalla mitatun kuukausipeiton mukaan 99 % alueen asukkaista lukee vähintään kuukausittain Joutsan Seutua. Kilpailevilla lehdillä vastaavat prosentit olivat 77 % ja 63 %.
Tutkimus vahvistaa myös sen käsityksen, että paikallislehti Joutsan Seutu luetaan todella tarkkaan. Tutkimuksen mukaan 81 % asukkaista lukee Joutsan Seudun joko "kannesta kanteen" tai "lähes kokonaan". Kilpailevilla lehdillä vastaavat lukemat ovat 41 % ja 20 %.
Tyypillistä paikallislehden lukemiselle on se, että lehti luetaan useampaan kertaan. Joutsan seutukunnan asukkaista yli 60 % lukee lehden kaksi kertaa tai useammin. Muilla lehdillä useampia kertoja lukevia oli korkeintaan 30 % asukkaista.
Joutsan Seudun sisältö sai tutkimuksessa hyvät arvosanat. Vastaajista 94 % pitää Joutsan Seutua parhaana tietolähteenä asuinkuntaa koskevissa uutisissa ja tapahtumissa. Lehden tuote- ja palvelukuvaa tutkittaessa vastaajien kokonaisarvosana lehden toiminnasta ja sisällöstä oli 3,9. Arviointi tapahtui asteikolla, jossa 5 tarkoitti erittäin hyvää ja 1 erittäin huonoa.

LUE LISÄÄ VIIKON 19 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100