Joutsan kuntaan perustettu yritysvaikutusten arviointiryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja arvioinut kunnan alkuvuonna tekemiä päätöksiä niiden yrityksiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.

Arviointiaikana oli tehty noin sata kunnallista päätöstä, joista yhdeksällä katsottiin olevan jonkinlaisia yritysvaikutuksia.

Päätöksistä viittä pidettiin selvästi positiivisina ja kahta selvästi negatiivisina, loput kaksi liittyivät kunnan kiinteistöjen myyntiin. Näitä pidettiin yritysvaikutuksiltaan positiivisina, mikäli kiinteistöt menevät yritystoimintaan.

Esimerkiksi kirkonseudun asemakaavamuutoksia ja Nettola-kiinteistön myyntiä ryhmä piti yritysvaikutuksiltaan positiivisina. Sen sijaan kunnan päätöstä jättää ainakin toistaiseksi inva-asuntoja hankkimatta ryhmä piti yritysvaikutuksiltaan negatiivisena.

LUE LISÄÄ VIIKON 18 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100