Nelostieremontin etenemistä on saatu uutta tietoa. Koiravuoren liittymä suljetaan lopullisesti kolmen viikon sisällä. Myös Huttulan alikulun työstäminen alkaa keväällä.
Parhaillaan on käynnissä rinnakkaisyhteyden rakentaminen Rieskalantien suuntaan. Korvaavan reitin valmistuminen on lähtölaukaus kaivurien ohjaamiselle Huttulan alikulun kimppuun. Tästä työmaasta saatavilla maamassoilla puolestaan tehdään taajaman kohdalla sijaitsevat meluvallit loppuun.
Joutsan kunta ja tieremontista vastaava Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä neuvottelivat aiheesta torstaina. Paikalliset yrittivät saada jatkoaikaa Koiravuoden risteyksen aukipitämiseen ammattiliikenteelle, mutta aikomus ei toteutunut. Myös Haihatustien rakentamisvastuisiin ei tullut muutosta.

LUE LISÄÄ VIIKON 17 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100