Parturi-kampaaja Henna Järvisestä on tullut Joutsan Yrittäjät ry:n sadas jäsen.

– Liittymisen idea oli tutustua paikkakunnan muihin yrittäjiin ja päästä kehittämään palveluita yhdessä, tuumii Järvinen, jonka yritys täyttää ensi kesänä kolme vuotta.

Joutsan seutukunnalla toimii myös kaksi muuta yrittäjäyhdistystä. Leivonmäen Yrittäjät ry:llä on 16 jäsentä ja Luhangan Yrittäjillä kuusi. Viimeksi mainittu yhdistys ei ole järjestäytynyt aikoihin.

Joutsan Yrittäjät ry:n jäsenmäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Vielä 1990-luvun lopulla jäsenmäärä pyöri 60–65:ssa. Parin viime vuoden aikana jäseniä on liittynyt Joutsan yhdistykseen myös Luhangan ja vanhan Leivonmäen alueelta.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100