Kunnanhallitus teki merkittävän linjanvedon koskien asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa Erkinpelto-rivitalokohteen rakentamisen Ala-Hulikkalan kartanon viereiselle pellolle.

Hallitus rajasi kaavamuutoksen koskemaan vain hakijana olevan rakennusyrittäjä Sami Heinon omistamaa kiinteistöä, mutta asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdään kaava-aluetta laajempi yleiskaavatasoinen tarkastelu.

Alueen laajempi asemakaavoitus toteutetaan vasta yleiskaavoituksen valmistuttua, mikäli yksityisten maanomistajien kanssa on ensin päästy aiheesta sopimukseen.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100