Joutsan lukiossa tehdyn jaksamiskyselyn perusteella lukiolaiset näyttävät olevan suhteellisen tyytyväisiä tilanteeseensa. Opintojen haastavuudesta huolimatta lähes kaikki eli 91 prosenttia kyselyyn vastanneista kokevat viihtyvänsä Joutsan lukiossa.

Kyselyyn osallistuneista 63 opiskelijasta 55 prosenttia koki lukionkäynnin olevan melko raskasta ja 40 prosenttia sopivaa. Vastauksissa oli havaittavissa, että lukion toisen vuoden opiskelijat kokivat opiskelun raskaampana kuin viime syksynä aloittaneet.

Esimerkiksi erilaiset esitelmät, aineet ja läksyt koettiin raskaina.

Opiskelijoilta kyseltiin myös vinkkejä ja keinoja, joilla parantaa omaa jaksamista. Käytetyimmiksi keinoiksi nousivat rentoutuminen, riittävä lepo sekä oikea asennoituminen. Myös harrastukset ja kokonaan kouluasioista irtaantuminen auttoivat monia.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100