Joutsan palvelukotiyhdistys on jättänyt kannanoton koskien asemakaavan muutosta korttelissa 321 Ala-Hulikkala. Kommentit liittyvät normaaliin kaavamuutosprosessiin, jossa naapureilla on oikeus esittää mielipiteensä maankäytön linjanvedoista.

Kaavamuutos on liikkeellä rakennusyrittäjä Sami Heinon tarpeesta, joka aikoo pystyttää Jouto-Tuvan ja Halpiscenterin takana sijaitsevalle pellolle kolme rivitaloa ja yhteisrakennuksen. Asuntoja niin sanotussa Erkinpelto-projektin rivitaloissa on 13.

Rakennustyöt käynnistynevät elokuussa ja ensimmäiset asukkaat pääsevät uusiin koteihinsa maaliskuussa 2011.

Palvelukotiyhdistyksen johtokunnan kannanoton toteutuminen sellaisenaan siirtäisi Erkinpelto-projektin rakentamista ainakin vuodella eteenpäin.

Kannanoton on laatinut johtokunnan jäsen Mikko Hentinen. Johtokunta hyväksyi tämän kannanoton 23.2. pitämässään kokouksessa.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100