Valtio pakottaa pienet kunnat tekemään yhteistyötä jatkossa myös sosiaalitoimen saralla. Puitelakia tullaan kevään aikana todennäköisesti laajentamaan niin, että terveystoimen lisäksi myös sosiaalitoimen palvelut pitää järjestää yhteistoiminta-alueilla.

Nykyinen puitelaki edellyttää, että terveydenhuollon peruspalvelut järjestetään vähintään 20.000 asukkaan toiminta-alueilla. Puitelaki on laadittu aikanaan kuntien yhdistämiseksi ja niiden toiminnan tehostamiseksi.

– Se on selvää, että muutos tulee tapahtumaan. Aikataulua tosin ei ole. Kuntien kannalta tärkeää olisi riittävän pitkä siirtymäaika, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Jos lakimuutos toteutuu, se saattaa hankaloittaa muun muassa Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamista.

LUE LISÄÄ VIIKON 10 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100