Joutsan kunta osallistuu Innovative Village -hankkeeseen ja sitoutuu kuntarahaosuuden maksamiseen. Tämä kustantaa 10.182 euroa kolmen vuoden aikana. Hanke kohdennetaan koskemaan Leivonmäen ja Rutalahden kyliä.
Hanke etsii uudenlaisia ratkaisuja kuntaliitoksen myötä syntyneisiin haasteisiin ja uusia keinoja kylien kehittämiseen. Innovative Village -hankkeen konkreettisena kohteena on ”kylän rahaliikenne” ja liiketoimintaosaaminen, uusien palvelumuotojen etsiminen ja kylästrategian rakentaminen liiketoiminnallisista lähtökohdista.
Innovative Village rahoitetaan Pohjoisen periferian EU-ohjelmasta.

LUE LISÄÄ VIIKON 8 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100