Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitoksen jälkeen aloitettu henkilöstöhanke on nyt viety läpi. Päätavoitteena oli kasvattaa vuoropuhelua kunnan työntekijäorganisaation sisällä ja lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä.
Kehittämistyötä vetänyt JHL:n Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki ja Joutsan kunnan henkilöstöpäällikkö Markku Palander vakuuttavat hankkeen onnistuneen tavoitteissaan. Kumpikin painottaa, että hyväksi havaittujen ja projektin myötä käyttöönotettujen uusien käytänteiden säilymisen perään on tehtävä vielä seurantaa.
– Työ kesti kaksi vuotta ja se kouraisi syvältä läpi koko organisaation, analysoi Palander.
– Johdon ja henkilöstön väliset kehityskeskustelut ovat yksi uusi toimintatapa. Ennen tällaiset olivat vain hyvin hajanaisesti käytössä, valaisee Pyhäjärvi-Viitamäki.

LUE LISÄÄ VIIKON 7 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100