Taimen Oy:n kalankasvattamoa on totuttu pitämään syyllisenä Joutsan Myllynlahden karvalehden massaesiintymään. Tutkimustiedot kuitenkin oikovat tätä käsitystä.

Fosforipäästöt ovat pudonneet Angesselässä 1970-luvun huippuvuosista reilusti, eivätkä veden fosforimäärät ole huolestuttavan korkealla enää tänä päivänä.

Viimeisin tutkimus on peräisin vuodelta 2008. Taimen Oy:n kalanviljelylaitoksen toiminnan ja Joutsan kunnan jätevesien vaikutuksia seurataan yhteisen velvoitetarkkailun voimin. Tutkimustyötä tekee Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.

Karvalehden runsastumisen taustalla on todennäköisesti vuosikymmenen takainen laaja vesikasvien niitto. Suotuisat olosuhteet taas ovat usean ympäristötekijän summa.

Jyväskylän yliopistolla työskentelevä tohtori Juhani Hynynen painottaa, että kalalaitoksen fosforikuormituksen osuus verrattuna yläpuoliselta valuma-alueelta tulevaan kokonaiskuormaan on pieni. Kuvaavaa on, että jos kuorma poistuisi, sen havaitseminen vedenlaatuanalyyseillä onnistuisi vain juuri ja juuri.

– On vaikea uskoa, että tämän suuruisella muutoksella olisi kasvin selviämisen kannalta olennaista merkitystä, vaan sen esiintymistä säätelevät todennäköisesti useat samaan suuntaan vaikuttavat ympäristötekijät. Niihin pitäisi pystyä vaikuttamaan samanaikaisesti, Juhani Hynynen päättelee.

LUE LISÄÄ VIIKON 5 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. 0201 876 100