Hirvien aiheuttamat metsätuhot seutukunnan taimikoissa ovat jälleen olleet merkittäviä. Joutsan alueen kasvutappio- sekä uudelleenviljelykorvaukset viime vuodelta nousevat yli 18.238 euroon. Luhangassa vastaavat tappiot ovat 8.642 euroa. Tuhoja löytyy yhteensä noin 45 hehtaarin alalta.
Maakunnan mittakaavassa seutukunnan yhteen lasketut tappiot ovat heti kolmannella sijalla. Vain Kinnulassa (41.651 e) ja Pihtiputaalla (34.351 e) hirvien popsimisia on korvattu vielä enemmän.
Metsäasiantuntija Timo Tommola Keski-Suomen metsäkeskuksesta pitää nyt korvattavia hirvituhoja vain jäävuoren huippuna.
– Osa maanomistajista ei tiedä vahingoistaan ja kaikki eivät niitä edes arvioita. Pienillä vuosittaisilla tuhoilla on myös taipumusta jäädä pimentoon. Ongelmana on, että ylitiheästä hirvikannasta johtuen tuhot metsissä toistuvat vuodesta toiseen, tietää Tommola.
Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueelle jäänyt hirvien talvikanta on kolme eläintä tuhannella hehtaarilla. Kyseessä on kuitenkin keskiarvo, mikä ei kerro koko totuutta. Hirvikanta vaihtelee huomattavasti seutukunnan kolkkien välillä.
Kaatoilmoitusten yhteenvedosta luvansaajittain selviää, että todellisuudessa alin tiheys on 1,4 eläintä/1.000 ha ja korkein 6,3/1.000 ha.
– Paikallisessa riistanhoitoyhdistyksessä on halua saada talvikanta siedettävällä tasolle jokaisen seuran alueella. Tuo tavoitetiheys on kolme hirveä 1.000 hehtaarilla, millä vältettäisiin vakavat metsätuhot. Osa hirviseuroista on toistaiseksi suhtautunut varauksellisesti asiaan.
Tommola on huomannut, että hirvien pelossa kuusta istutetaan jo liian karuille maille. Koivun viljelyä syvälle metsiin vältellään samasta syystä. Suurena ongelmana tätä nykyä myös kuusen runkojen kaluaminen, jolloin puu saa useimmiten lahovian. Tommola näki viime syksynä 2,5 hehtaarin alueen, jolla hirvet olivat kalunneet yli sata kuusen runkoa. Suurimmat näistä olivat tukkipuiksi luokiteltavia.

LUE LISÄÄ VIIKON 4 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100