Joutsan kunnan alueella toimiville vesiosuuskunnille määritellään viralliset toiminta-alueet kuluvan vuoden aikana.

Virallisella toiminta-alueiden määrittämisellä on merkitystä lähinnä niille kiinteistöille, jotka sijaitsevat toiminta-alueella, mutta eivät ole liittyneet vesi- tai viemäriverkkoon. Tällaisten kiinteistöjen on periaatteessa pakko liittyä verkostoon, mikäli liittymisestä ei saa vapautusta.

Liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, mikäli liittyminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai veden tarve on vähäinen.

Koska toiminta-alueiden määrityksillä on vaikutusta kiinteistönomistajien asemaan, tullaan kaikille alueiden kiinteistönomistajille lähettämään asiasta kuulemiskirje.

Luhangassa ei myöskään ole vielä määritelty kunnan ainoalle vesiosuuskunnalle virallista toiminta-aluetta, mutta tämäkin on tarkoitus ottaa kuluvan vuoden aikana työn alle.

LUE LISÄÄ VIIKON 3 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100