Havumäessä sijaitsevan Ylä-Kälkänjärven kunnostustyöt jatkuvat suunnitellusti. Jäädytys on siellä parasta aikaa käynnissä ja jääkansi on saatu jo 40 sentin paksuiseksi. Kyse on vanhan Leivonmäen kunnan ajoilta periytyvästä projektista, joka on viivästynyt vuosilla lämpimien talvien vuoksi.
Keski-Suomen ely-keskus (entinen ympäristökeskus) kunnostaa umpeenkasvaneen järven tyhjentämällä sen vedestä. Tätä varten tarvitaan kuivatusuomia, jotka kaivetaan jään päältä. Kaivaminen taas edellyttää kaivurin painon kestävää jääkantta.
Jäädytystä parhaillaan tekevä Matti Pitkäjärvi ely-keskuksesta kertoo, että jäätyminen edistyy paremmin kuin vuosiin.
– Ennen joulua aloitimme aurauksilla. Viime talvena saimme lahden perukoiden kuivatusuomat ruopattua, mutta huonon talven takia 600 metriä jäi kaivamatta. Nyt tähtäimessä ovat uomat Havujoki-suulta kohti lasku-uomaa Kälkäjärvien kannaksella, sanoo Pitkäjärvi.
Kaivuri pystyy tulemaan 80-senttiselle jäälle, mutta toiveena on saada aikaiseksi jopa metrin vahvuinen paksuus. Kaiken onnistuminen ratkeaa helmikuun puoliväliin mennessä. Jos uomat saadaan aikaiseksi, järvestä aletaan valuttaa vettä pois patoluukun kautta vielä tämän talven aikana. Tarkoituksena on, että jää- ja lumipeite junttaavat painollaan mutaa lisäten siten järven vesitilavuutta.

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100