Mikkelin tuomiokapituli on todennut pastori Tuula Leppämäen kelpoiseksi Joutsan kirkkoherran virkaan tiistaina pitämässään kokouksessa.
Leppämäki kävi viime perjantaina tapaamassa seurakunnan kirkkoneuvostoa, joka antaa tapaamisen perusteella lausuntonsa hakijasta. Joutsan vt. kirkkoherran Erkki Viinikaisen mukaan kirkkoneuvosto suhtautui Leppämäen valintaan yksimielisen myönteisesti.
– Kirkkoneuvoston päätös oli se, että Leppämäki katsottiin kaikilta osin tervetulleeksi, eikä uutta kirkkoherran hakua tarvita, kertoi Viinikainen.
Mikäli yllättäviä mutkia asiaan ei tule, Leppämäki astuu kirkkoherran virkaan toukokuussa.
Joutsan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Timo Pietilä siirtyi syksyllä Jämsän seurakunnan palvelukseen. Ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita ei tullut, ja toisella hakukierroksella Leppämäki oli ainut virkaa hakenut. Yhden hakijan tilanteessa ei suoriteta kirkkoherran vaalia, mutta seurakunnalla olisi mahdollisuus esittää hakua uusittavaksi. Tässä tapauksessa Joutsan kirkkoneuvosto siis kuitenkin katsoi, ettei uutta hakukierrosta tarvita.

Tuula Leppämäki työskentelee tällä hetkellä kappalaisena Kirkkonummen suomenkielisessä seurakunnassa. Hän on kotoisin Ähtäristä.
Leppämäki kertoi kokeneensa vuosien aikana, että Jumala kutsuu häntä kirkkoherran tehtäviin.
– Olen ollut mukana kaksissa kirkkoherran vaaleissa ja niistä jäi hyviä kokemuksia, vaikka en tullutkaan valituksi, kertoi Leppämäki.

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100