TE-toimisto Joutsassa on saanut yhden lisäviran vuoden alusta lukien. Virka kohdentuu kokonaan valtakunnallisen puhelinpalvelun töihin.

Seutukunnan omien asiakkaiden palveluun järjestelyllä ei ole merkitystä. Tätä työtä tekee päivittäin yleensä kaksi virkailijaa. Puhelinpalvelussa, eli Työlinjalla on kiinni kolme virkailijaa.

Virka on määräaikainen ja sen kesto on kaksi vuotta. Viran perustamisen taustalla on, että Työlinjan käyttö on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Samalla se vaatii myös lisää henkilöresursseja.

– Valtion tuottavuusohjelma on kysymysmerkki, mutta sähköiset palvelut ovat se osio, jonne panostetaan. Oletusarvo on, että puheluiden määrä kasvaa jatkossakin ja että väkeä ei ainakaan vähennetä, arvioi Jämsän TE-toimiston apulaistoimistonjohtaja Kari Joutsalainen.

Työlinja on valtakunnallinen puhelinpalvelu, jonka avulla niin työnhakijat kuin työnantajat voivat käyttää monia työvoimatoimiston perinteisiä palveluita.

LUE LISÄÄ VIIKON 1 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100