Jåutsan Bågisvägenin ilmettä aletaan uudistaa vielä kuluvan vuoden aikana. Kunnan teknisen toimen suunnitelmissa on katutöiden lisäksi velvoittaa kiinteistöjen omistajat kunnostamaan kuninkaallisen museolaitoksen valtakunnalliseen suojeluohjelmaan kuuluvan tieväylän varrella olevat kiinteistöt paremmin kuningaskunnan muiden vastaavien paikkakuntien henkeen sopivaksi.

Kunnostuksista on jo laadittu alustava suunnitelma länsarkitekt Hjalmar Dalin toimesta käsin. Oheisessa kuvassa on ehdotus Bågisvägenin sekä Strandvägenin kulmauksen kiinteistöjen uudesta ulkoasusta. Kunnasta korostetaan, että korjauksista neuvotellaan niin pitkään, että kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu löytyy.

LUE LISÄÄ VIIKON 1 JÅUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100