Länsitien ympäristön ja torialueen asemakaavoitus lähtee liikkeelle heti alkutalvesta. Asia sai dramaattista huomiota kunnanvaltuuston budjettikokouksessa. Tuolloin kokoomusvaltuutettu Kalervo Friman repäisi kahtia aluearkkitehti Jukka S. Lehtosen virkamiestyönä tekemän luonnoksen torialueen kehittämisestä.
Revittyyn paperiin liittyy väärinkäsityksiä. Luonnos on suunnitelmien varhaisin vaihe, joka on ikään kuin lähtökohta varsinaiselle suunnittelulle, jota tehdään luonnoksesta saadun palautteen perusteella.
Kunnan teknisen toimen mukaan juuri kommenttien vähyys oli suurelta osin syynä Lehtosen luonnoksen saamaan kohtaloon.

Maanmittausinsinööri Jari Lämsä kertoo, että asemakaavoituksen vireilletulo ja konsultin valinta kuuluvat tammikuun ohjelmaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee yleisesti nähtäville helmikuussa.
Lämsä toivoo, että kansalaiset kertoisivat mahdollisimman paljon mielipiteitään Länsitien alueen kehittämisestä ennakkoon.

LUE LISÄÄ VIIKON 53 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100