Etelä-Savon ja sen reunusmaiden ympärille on syntymässä Suomen viideksi suurin energiayhtiö. Kyse on Suur-Savon Sähkön ja Mikkelissä toimivan Etelä-Savon Energian yhdistymisestä, johon on nyt löytymässä yhteinen sävel.
Uusi yhtiö säilyy visusti alueen kuntien ja kaupunkien omistuksessa. Mikkelin kaupungin omistusosuudeksi tulee 40 prosenttia. Muut kuntaomistajat perustavat niin sanotun holding-yhtiön, joka saa yhtä suuren osuuden kuin Mikkeli.
– Idea on, ettei Mikkeli eikä holding-yhtiö johda eikä omista yksin uutta yhtiötä, selvittää Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen joutsalainen jäsen Mikko Hentinen, joka on yksi esityksen laatineen hallitustyöryhmän jäsenistä.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100