Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, että entisen Joutsan-Luhangan yläasteen, nykyisen yläkoulun koulukyytijärjestelyt eivät kaikilta osin noudata perusopetuslakia.

Lääninhallitus perehtyi tapaukseen, jossa yläkoulun oppilaan väitettiin jääneen vaille koulun järjestämää koulukyytiä jälki-istunnon jälkeen, kun hän kulki osan matkasta isänsä kyydissä.

Tapaus sattui toukokuussa 2008, jolloin oppilas sai yhden tunnin mittaisen jälki-istunnon. Rangaistuksesta informoitiin etukäteen myös vanhempia. Koulun ja vanhempien näkemykset olivat erilaiset siitä, mitä jälki-istuntopäivän kyytijärjestelyistä oli sovittu. Oppilaan äiti kanteli asiasta lääninhallitukselle.

Päätöksestä ei seuraa sanktioita koululle, henkilökunnalle eikä Joutsan kunnalle.

LUE LISÄÄ VIIKON 48 JOUTSAN SEUDUSTA!
Tilaa: p. 0201 876 100