Pappisen vesiosuuskunta aloittaa kiinteistöjohtojen kaivutyöt viimeistään vuoden vaihteen jälkeen, kunhan urakoitsija on saanut Joutsan ja Tammijärven väliset runkoputket valmiiksi.

Vesiosuuskunnan urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Pertti Kärnä Oy, joka urakoi myös kuntien omistaman runkojohdon.

– Tavoitteena on saada ensimmäinen vaihe valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä ja viimeistelytyöt kesäkuun loppuun, kertoo vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Paavo Nummela.

Ensimmäinen vaihe kattaa Korpilahdentien varren kiinteistöt sekä joitakin sivuhaaroja. Kevään aikana vesi- ja viemäriputket rakennetaan noin 40 kiinteistölle.

Vesiosuuskunta on jättänyt ympäristökeskukselle avustusanomuksen Haran suunnan verkostosta, joka toteutetaan ensimmäisen vaiheen jälkeen, mikäli avustusta saadaan.

– Jos Haran alueelta lähtee 25–30 liittyjää ja ympäristökeskus myöntää avustuksen, alue on mahdollista toteuttaa, kertoo Nummela.

Toinen alue, jonne vettä ja viemäriä on kaipailtu, on Väihkölä. Tämän alueen toteutus on kuitenkin vielä epävarmaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA!
Tilaa: p. 0201 876 100