Viime keväänä tehdyn valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset ovat saapuneet pureksittaviksi Joutsaan. Yksi yllättävä tutkimustulos on, että tupakoinnin suosion alamäki jatkuu nuorten keskuudessa.

Joutsalaisnuorista vain kuusi prosenttia pössyttelee päivittäin. Maakunnassa vastaava keskiarvo on 14 prosenttia.

Joutsan koulut ottivat osaa kouluterveyskyselyyn nyt kuudetta kertaa ja se tehdään parin vuoden välein. Kysely on laajahko ja sen aihepiiri pyörii nuorten terveyden, harrastusten ja kouluolojen ympärillä.

Myös huolestuttavia suuntauksia löytyy. Yksi näistä on nuorten yöunet, jotka näyttävät lyhentyneen. Myös ruokailutottumuksista löytyi sanomista. Reilu enemmistä vastaajista, 78 prosenttia, sanoo jättävänsä aterian osia syömättä.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA!
Tilaa: p. 0201 876 100