Paikallisten yhdistysten kiinnostus Joutopäivien järjestämistyötä kohtaan selvitetään. Tämä on yksi uuden, viime viikolla ensi kertaa kokoontuneen Joutopäivätoimikunnan linjauksista.
Joutopäivätyö on nimittäin herättänyt jonkin verran vireyttä eri yhdistysten keskuudessa. Aikanaan paikalliset yhdistykset osallistuivat kesän kotiseutujuhlan tekemiseen aktiivisesti. Viime vuosina kiinnostus on ollut selvästi laimeampaa puolin ja toisin.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan, kehittämisjohtaja Eero Aholan mukaan järjestelyiden päävastuu voisi olla yhdellä yhdistyksellä, joka sitten osittaisi hommia eteenpäin. Yksi vaihtoehto on, että paikalliset seurat ja kunta perustaisivat yhteisen Joutopäiväyhdistyksen.
Ahola toivoo, että aiheesta kiinnostuneet yhdistykset reagoisivat tilanteeseen nopeasti. Tämä siksi, koska ensi kesän käytännön järjestelyt on saatava vauhtiin jo lähiviikkoina.

Kunnan ensi vuoden budjetissa on kaavailtu 30.000 euron panostusta Joutopäiviin.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100