Joutsan kunta kilpailuttaa parhaillaan jätekuljetuksia. Kyse on viisivuotisesta urakasta, joka pitää sisällään aluekeräyspisteiden ja kunnan omien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset. Valittavan yrityksen on otettava vastaan myös kotitalouksien ongelmajäte.
Joutsassa vallitsevaan jätejärjestelmään kilpailutus ei tuo merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi kotitalouksille kilpailutuksella ei ole vaikutusta lainkaan tai korkeintaan välillisesti.
Joutsan kirkonkylä ja Leivonmäen taajama ovat puolestaan sopimusperusteisia alueita, eli kukin voi tehdä jätesopimuksen haluamansa jätefirman kanssa. Kilpailutuksen myötä alueella operoivien jäteyritysten määrä saattaa nousta. Näin sopimusperusteisen alueen kotitaloudet pääsisivät kilpailuttamaan toimijoita.

Eräitä tiukennuksia on kuitenkin tulossa. Jatkossa kunnalla on mahdollisuus lätkäistä sadan euron sakko jätefirmalle, jos aluekeräyspisteen jäteastiat pursuavat yli.
Teknisen toimen määrittelemät tyhjennysvälit ovat nyt vain suuntaa antavia. Tyhjennyksen on tapahduttava todellisen tarpeen perusteella.
Aiheesta käytiin aiemmin tänä vuonna värikästä keskustelua muun muassa Joutsan kunnanvaltuustossa.
Myös jäteyhtiöiden käyttämälle kuljetuskalustolle on asetettu vaatimuksia. Kaluston tulee täyttää tietyt pakokaasupäästörajat.
– Kuntien on nykyisin otettava päätöksenteossa huomioon myös ympäristöasiat, perustelee Joutsan tekninen johtaja Antero Korhonen.

Ratkaisu jätekilpaan tehtäneen marraskuun lopulla. Tarjousten määräaika päättyy 20.11.
Jätekuljetusten lisäksi myös jätteen vastaanotto kilpailutetaan. Tätä varten kunta järjestää erillisen tarjouskilvan.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100