Joutsan kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti supistaa seurakunnan pappien lukumäärän jatkossa kolmeksi. Seurakunta on aikaisemmin saanut vapautuksen hiippakunnan tuomiokapitulilta II kappalaisen viran täyttämisestä lokakuuhun asti. Tämä virka on kohdistettu Leivonmäen kappeliseurakunnalle.
Nyt valtuusto lakkautti täyttämättä olleen viran ja liitti Leivonmäen kappelin papin tehtävät I kappalaisen virkaan. Seurakunnan strategiassa on sitouduttu vähentämään jäsenmäärään suurehkoa työntekijämäärää viidellä vuoteen 2015 mennessä. Jatkossa seurakunta toimii yhden kirkkoherran, yhden kappalaisen ja yhden seurakuntapastorin vahvuudella.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100