Joutsan kunta ja Tiehallinto ovat päässeet sopimukseen nelostien remontin yhteydessä toteutettavista kohteista. Sopimus menee vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uudessa sopimuksessa toteutetaan aiemmin kiistanalaisina olleet kohteet, myös Karimäen sekä Angesselän alikulut ja uusi katuyhteys Koiravuoresta Pertunmaantielle.
Joutsan kunnan kustannuksiksi kuudesta sopimuksessa mainitusta kohteesta on tulossa 891.000 euroa ja Tiehallinnon maksettavaksi 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi kunta toteuttaa itsenäisesti Oravakiven rinnakkaistien sekä vesihuollon, joiden kustannuksiksi arvioidaan noin 1,2 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
TILAA: p. 0201 876 100