Keski-Suomen ympäristökeskuksen tekemä tienvarsien kasvi-inventointi paljasti runsaasti uhanalaisia kasveja Luhangasta. Polkupyörillä tehdyissä inventoinneissa tutkijat pyöräilivät kesän aikana eri puolilla maakuntaa yhteensä 440 tiekilometriä. Harvinaisten kasvien esiintymiä löytyi ympäri maakuntaa, eniten kuitenkin Luhangan maisematieltä (tie nro 612).
Näitä tietoja käytetään hyväksi suunniteltaessa tien hoito- ja parannustöitä. Suunnittelija Timo Kypärä kertoo ympäristökeskuksen pitävän huolta, että esiintymiä ei jyrätä esimerkiksi päällystystöissä. Myös tienvarsien niittoajankohta tulisi Kypärän mukaan sopia näille kasveille parhaiten sopivaksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 36 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. 0201 876 100