Keski-Suomen ympäristökeskus kartoittaa säännöllisesti Keski-Suomen alueen vesiä.Tänä kesänä kartoittajat ovat olleet liikkeellä Suonteella.
Tarkastaja Kimmo Häkkinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta kertoo kartoitusten kestäneen viime kesäkuun ajan. Töitä jatketaan kuitenkin vielä viikon verran syksyllä, joten kaiken kaikkiaan Suonteella työskennellään viiden viikon ajan. Tämänvuotiset kartoitukset keskittyvät Suonteen pohjoisosiin.
– Muita Suonteen alueita on syvyyskartoitettu jo aiempina vuosina. Tänä vuonna keskitytään järven pohjoispuoleen niin, että kartoitusalueen etelärajaksi jää Ollinsalmen seutu, Häkkinen kertoo.
Paikan päällä Suonteella työskennelleen Häkkisen mukaan kesäkuiset syvyyskartoitukset sujuivat ongelmitta. Ainoastaan parina päivänä myllertänyt kova tuuli rajoitti vesillä kulkua. Huonosti merkityistä tai merkitsemättömistä kalaverkoistakaan ei koitunut haittaa, toisin kuin useiden muiden kartoitettavien järvien kohdalla on käynyt. Häkkinen toivookin kalastajien merkitsevän verkkonsa ja muut pyydykset huolellisesti ja näkyvästi.
– Jos merkit eivät ole tarpeeksi selviä, pienikin aallokko voi peittää ne näkyvistä, emmekä aina välttämättä huomaa niitä ajoissa, Häkkinen harmittelee.
Syvyyskartoitus on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Syvyyskartoittajien keräämät tiedot jälkikäsitellään tuoreeltaan Ympäristökeskuksen toimesta ja niistä poistetaan esimerkiksi vesikasvien ja ilmakuplien aiheuttamat virhekaiut. Kartoitustyön viimeinen vaihe on luodattujen tietojen päätyminen ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoihin ja Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin.
– Siitä, kun nostamme veneet Suonteelta syksyllä, vierähtää noin pari vuotta ennen kuin kartoittamamme alueen tiedot ovat kaikkien saatavilla ja painettuina yleisissä kartoissa, Häkkinen kertoo.

LUE LISÄÄ VIIKON 33 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa p. 0201 876 100