Nelostien remontti Joutsan alueella alkaa varsinaisten tietöiden osalta elokuun puolivälin paikkeilla. Ensimmäisenä aloitetaan Angesselän ohituskaistaosuuden rakentaminen ja myöhemmin syksyllä Rutarannan ja Riihijärven ohituskaistojen teko. Kaksi viimeksi mainittua osuutta sijaitsevat Joutsan pohjoisosassa Rutalahden tienhaaran ja Toivakan kunnanrajan välisellä alueella.
Ohituskaistaosuuksien pitää urakkasopimuksen mukaan valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä, mutta maansiirtotyöt niillä saataneen valmiiksi jo ensi kevääseen mennessä ja asfaltoinnit voidaan tehdä kesällä.
Urakoitsijana toimivan Destian työpäällikön Arto Silvon mukaan pientä liikennehaittaa työmaasta on odotettavissa heti töiden alettua. Ensimmäisenä työkohteena ovat louhintatyöt Angesselässä.
Huttulan risteyksen ja Leivonmäen pohjoisen risteyksen alikulkusillat rakennetaan vuoden 2010 aikana. Oravakiven ABC-aseman risteyksen tarkka toteutusaikataulu on vielä auki.

LUE LISÄÄ VIIKON 31 JOUTSAN SEUDUSTA.
TILAA: p. 0201 876100