Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Mikkelissä toimivan Etelä-Savon Energia Oy:n yhdistäminen näyttää yhä todennäköisemmältä. SSS:n hallintoneuvosto laati viime viikolla nuotit siihen, kuinka yhdistymistä jatkossa selvitetään.

Kummankin energiayhtiön hallitus ryhtyy valmistelemaan aiesopimusta yhdistymisestä. Tavoitteena on maakunnallinen energiayhtiö.

Hallitukset nimeävät työryhmän, joka neuvottelee ratkaisut keskeisiin reunaehtoihin. Näihin lukeutuu muun muassa se, otetaanko jatkoselvittelyssä huomioon mahdollista fuusion kolmatta osapuolta.

LUE LISÄÄ VIIKON 26 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. 0400 882 176