Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina koulukeskuksen uudet rehtorijärjestelyt. Käytännössä päätös tarkoittaa Pohvinrinteen koulun ja Joutsan-Luhangan yläasteen yhdistämistä niin sanotuksi yhtenäiskouluksi yhden rehtorin alaisuuteen. Yhtenäiskoulun rehtoriksi tullaan nimittämään nykyinen yläasteen rehtori Sami Lahti.
Rehtorin avuksi nimitetään apulaisrehtori, joka vastaa työjärjestyksistä ja koulukuljetuksista 1-6 -luokkien osalta sekä oppilashuoltotyöstä 1-9 -luokilla. Lisäksi apulaisrehtori toimii rehtorin sijaisena.
Apulaisrehtorin nimittämisestä päätetään lähiaikoina sivistyslautakunnassa, jolloin selviää, kuka opettajista nimitetään apulaisrehtoriksi.
Valtuuston päätös syntyi äänin 25-2.

LUE LISÄÄ VIIKON 20 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa (014) 881 088