Hoidon porrastamista kehitetään ja tehostetaan entistä enemmän Joutsassa. Näin pyritään saamaan hoitokuluja alemmas ja hoitokapasiteetti parhaaseen mahdolliseen käyttöön.
Toimenpiteet aloitettiin jo viime vuonna. Niiden ansiosta terveyskeskuksen vuodeosaston ylikäyttö purkui, mutta perusturvajohtaja Merja Ristikankaan mukaan kehitettävää on edelleen. Nyt katseet on suunnattu muun muassa terveyskeskuksen ja vanhainkotien roolitukseen.
Terveyskeskuksen vuodeosasto keskittyy muun muassa akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja päivystyspotilaiden hoitoon. Pitkäaikainen hoivahoito kuuluu taas vanhainkotien vastuulle silloin, kun sairaanhoidollista tarvetta ei enää ole.
Joutsan ja Leivonmäen vanhainkodit ovat jatkossa tasa-arvoisia sijoituspaikkoja. Hoitopaikka ratkeaa sen perusteella, kummasta vapaata on.

LUE LISÄÄ VIIKON 19 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088