Sivistyslautakunta on käsitellyt useita eroanomuksia eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Lautakunta myönsi eron lukion saksan ja ranskan kielen lehtori Marja Ollilaiselle 1.9. alkaen. Samalla kunnanhallitukselle esitetään kyseisen viran lakkauttamista. Saksan opetus pystytään siirtämään lukion ja peruskoulun kielten lehtorille. Ranskan opetus taas voidaan järjestää tunti- tai verkko-opetuksena.
Lukion uskonnon lehtori Tuulikki Pulli sai eron virastaan 1.11. alkaen eläköitymisen vuoksi. Samasta syystä eron sai peruskoulun äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Hilppa Himanen 1.8. alkaen.
Viimeksi mainittu virka muutetaan peruskoulun ja lukion yhteiseksi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viraksi. Lautakunta pani viran hakuun.

LUE LISÄÄ VIIKON 18 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. (014) 881 088