Leivonmäen kansallispuiston kävijämäärä on jatkanut kasvuaan. Vuonna 2008 puistoon tehtiin Metsähallituksen kävijälaskennan perusteella ennätykselliset 14.000 käyntiä. Vuonna 2007 käyntejä oli 12.000. Kävijät lasketaan puiston sisääntuloväylille sijoitetuilla sähköisillä kävijälaskureilla. Metsähallituksen mukaan vilkastuminen on huomattu myös alueella toimivissa matkailualan yrityksissä. Tulevasta kesästä odotetaan vähintään yhtä hyvää.

LUE LISÄÄ VIIKON 18 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. (014) 881 088