Ympäristöasiat ja -vaatimukset hivuttautuvat yhä voimakkaammin myös kaupanalalle. K-ryhmässä on luotu jopa oma ympäristökauppadiplomi, jonka viimeisin suorittaja on joutsalainen Perälän rautakauppa.
Diplomin tuotokset näkyvät ennen kaikkea asiakkaille. Esimerkiksi ympäristöystävälliset tuotteet on merkattu vihrein hintalapuin tai erillisin tunnuksin.
myymälässä vastaava Tiina Liukkonen.
Käytännön toimenpiteitä ovat kaupanteossa syntyvän jätteen entistä tarkempi lajittelu ja hyötykäyttö sekä asiakasturvallisuuden parantaminen. Myymälään voi esimerkiksi palauttaa syntyneen kestopuujätteen.

Myymälässä on sen tuotoksina otettu käyttöön ympäristökäsikirja. Prosessi on edellyttänyt lisäkouluttautumista myös koko henkilökunnan keskuudessa.
Ennen diplomin myöntämistä ulkopuolinen taho syynäsi Perälän. Näin varmistetaan se, että ympäristöasiat ovat todella hoidossa eikä vain paperilla.

LUE LISÄÄ VIIKON 17 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088