Koulukeskuksen rehtorijärjestelyissä ollaan päätymässä malliin, jossa apulaisrehtorin tehtävät liitetään jonkin alakoululla toimivan opettajan tehtäviin. Tehtävien hoidosta korvataan neuvotteluissa sovittavalla tavalla ja viran opetusvelvollisuus määritellään siten, että tehtävien hoitamiseen jää riittävästi aikaa. Tällaista mallia maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus esittää valtuuston päätettäväksi.
Yhtenäiskoulu starttaa heti seuraavan syyslukukauden alussa. Tuolloin koulukeskuksen opetusta 1.-9. -luokilla hallinnoi ja johtaa yksi rehtori ja yksi apulaisrehtori. Yhtenäiskoulun rehtoriksi nimitetään nykyinen yläasteen rehtori Sami Lahti.
Sivistyslautakunta valmistelee pikaisesti ratkaisun siitä, kuinka apulaisrehtorin kohdalla edetään. Tehtävään halukas henkilö on oltava tiedossa jo toukokuussa, sillä häntä tarvitaan seuraavan lukuvuoden suunnittelutyössä. Opettajien määrä ei joka tapauksessa muutu, joten hänet rekrytoidaan nykyisten kansankynttilöiden joukosta.

LUE LISÄÄ VIIKON 17 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088