Merkittävää kevättulvaa ei ole pelättävissä Suonteella, vaikka vedenpinta on edelleen keskimääräistä korkeammalla. Lumien sulamisnopeus ja kevään sateet voivat kuitenkin vaikuttaa vielä tilanteeseen.
Keski-Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan kevään tulvahuippu ajoittuisi toukokuun 6. päivän tienoille. Vedenpinnan arvellaan olevan silloin vain vähän tämän hetkistä korkeammalla.
– Ennustus nojaa lumen vesiarvoon ja pitkäaikaisiin keskiarvoihin. Lunta on nyt niin vähän, että ainakaan suurempaa tulvaa ei ole tiedossa, arvioi ympäristökeskuksen tarkastaja Petteri Kemppi.

LUE LISÄÄ VIIKON 15 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881088