Joutsan kunnan ja valtionhallinnon välinen tietokatkos on aiheuttanut uuden tupakkalain soveltamisessa ongelman, joka saattaa pahimmillaan johtaa tupakan ostokieltoihin Joutsassa.
Uusi tupakkalaki antaa kunnille mahdollisuuden säätää omalle alueelleen tupakan ostorajoitteita, hieman samaan tapaan kuin takavuosina säädettiin keskiolutkieltoja kuntiin. Joutsan perusturvalautakunnan terveysjaosto päätti tällaisesta ostorajoitteesta viime syksynä. Asia meni sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä vahvistuskirje hukkui hallinnon rattaisiin.
Näin ostorajoituksista tiedottaminen jäi aivan viime hetkiin ja paikalliset viranomaiset ovat varautuneet erityisjärjestelyihin, jotta nikotiininostoluvat voidaan myöntää kaikille halukkaille.

Uusien kuntakohtaisten määräysten mukaan Joutsasta nikotiinituotteita ostava joutsalainen tarvitsee jatkossa henkilökohtaisen nikotiinituotteiden ostoluvan eli ns. ”tupakkakortin”. Ostolupa tarvitaan sekä savukkeiden, irtotupakan kuin tupakointivälineidenkin ostoon. Muiden kuntien asukkaita, siis esimerkiksi kesämökkiläisiä lupavaatimus ei koske.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088